Αρχικός και Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Αρχικός και Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος

– Ελαφρά οχήματα (επιβατικά & φορτηγά με μικτό βάρος έως και 3,5t)
– Βαριά οχήματα (λεωφορεία & φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5t)
– Μοτοσυκλέτες και Μοτοποδήλατα
– Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)
– Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος και Επανέλεγχος
– Εκούσιος Έλεγχος

Στην περίπτωση που υπάρχει Δελτίο Τεχνικό Ελέγχου σε ισχύ και ο οδηγός απλά επιθυμεί τον έλεγχο σε ένα ή περισσότερα μέρη του οχήματος, πραγματοποιείται ολικός ή μερικός εκούσιος έλεγχος.

Εκούσιος Έλεγχος

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Ελαφρά οχήματα

Επιβατικά & φορτηγά με μικτό βάρος έως και 3,5t.

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν ή μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Εξαίρεση αποτελούν τα καινούργια Ε.Δ.Χ. και Ασθενοφόρα, στα οποία ο πρώτος έλεγχος διενεργείται σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά, καθώς και για τα εκπαιδευτικά οχήματα, είναι κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν ή μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Επιβατικά & φορτηγά με μικτό βάρος έως και 3,5t.

Λεωφορεία & φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5t

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Βαρέα οχήματα

Λεωφορεία & φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5t

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια βαριά οχήματα διενεργείται σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε έτος (με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν ή μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου, εκτός από το καθορισμένο αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος, ανάλογα με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης ελέγχου. Στο link τιμές ελέγχων υπάρχει αναλυτικός πίνακας ο οποίος περιέχει τις τιμές των παραβόλων λόγω εκπρόθεσμου ελέγχου.

Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος και Επανέλεγχος

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Μοτοσυκλέτες & Μοτοποδήλατα

Η ισχύς του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) των δικύκλων είναι δύο (2) έτη, εκτός από τις εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες στις οποίες η ισχύς του Δ.Τ.Ε. είναι ένα (1) έτος. Ο επόμενος περιοδικός έλεγχος, πρέπει να διενεργηθεί στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν εως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία λήξης της καταλληλότητας που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Τεχνικός έλεγχος δικύκλων

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) που παραλαμβάνει ο κάτοχος του οχήματος με το πέρας του ελέγχου του οχήματός του επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.). Στον χώρο των παρατηρήσεων του Δ.Τ.Ε. γίνεται αναφορά για την διάρκεια ισχύς της Κ.Ε.Κ.

Το ΙΚΤΕΟ εκδίδει Κ.Ε.Κ. για ελαφρά και βαριά οχήματα. Πιο συγκεκριμένα η ανανέωση των καρτών πρέπει να γίνεται ετησίως για τα ελαφρά οχήματα (επιβατικά και φορτηγά με μικτό βάρος μικρότερο ή ίσο των 3,5t), ενώ για τα ταξί και βαριά οχήματα (λεωφορεία και φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5t) η ανανέωση της Κ.Ε.Κ. γίνεται κάθε έξι μήνες.