Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαδικασία Τεχνικού Ελέγχου

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου
χωρίζεται σε τέσσερα στάδια.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Οπτικός έλεγχος οχήματος και εξοπλισμού

Γίνεται ταυτοποίηση του αριθμού πλαισίου, αριθμού κινητήρα, χρώματος, διαστάσεων ελαστικών, σχήματος αμάξης και διαστάσεις αυτής που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλου στοιχείου αναγράφεται στην άδεια ή στα πιστοποιητικά που φέρει το όχημα (υδραυλική πόρτα, υγραεριοκίνηση, ηλιοροφές, προστατευτικές μπάρες κτλ.)

Το όχημα ελέγχεται εξωτερικά για οξειδώσεις, διασκευές, δυνατότητα ορατότητας (υαλοπίνακες), πρόσθετα τμήματα, κατάσταση, ηλικία και διάσταση ελαστικών και ρεζέρβας κτλ. και εσωτερικά για την κατάσταση καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας, μεντεσέδων πόρτας, λυχνίας, ταχύμετρου, κατάσταση διακοπτών κτλ.

Μέτρηση εκπεμπόμενων καυσαερίων του οχήματος

Ανάλογα με το είδος κινητήρα του οχήματος ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία μέτρησης των καυσαερίων, λαμβάνοντας υπόψη και τα όρια που ορίζει η νομοθεσία. Οι κινητήρες διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους βενζινοκινητήρες και τους πετρελαιοκινητήρες

A) Μεθοδολογία μέτρησης βενζινοκινητήρων (4-χρονοι, 2-χρονοι, wankel): Χρησιμοποιώντας τον αναλυτή βενζίνης μετριέται το ποσοστό CO(%), οι υδρογονάνθρακες ΗC(ppm) στο ρελαντί και ποσοστό CO(%), οι υδρογονάνθρακες ΗC(ppm), ο λόγος λ σε στρoφές από 2200-2800rpm.

Β) Μεθοδολογία μέτρησης πετρελαιοκινητήρων: Χρησιμοποιώντας τον αναλυτή πετρελαίου μετριέται η θολερότητα των καυσαερίων. Πραγματοποιούνται πέντε μετρήσεις, από τις οποίες απορρίπτονται η μέγιστη και η ελάχιστη και σαν τελικό αποτέλεσμα κρατείται ο μέσος όρος των υπόλοιπων τριών. Η μέτρηση πραγματοποιείται πιέζοντας το πετάλ του γκαζιού προοδευτικά μέχρι το τέλος.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Οπτικός έλεγχος οχήματος και εξοπλισμού

Γίνεται ταυτοποίηση του αριθμού πλαισίου, αριθμού κινητήρα, χρώματος, διαστάσεων ελαστικών, σχήματος αμάξης και διαστάσεις αυτής που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλου στοιχείου αναγράφεται στην άδεια ή στα πιστοποιητικά που φέρει το όχημα (υδραυλική πόρτα, υγραεριοκίνηση, ηλιοροφές, προστατευτικές μπάρες κτλ.)

Το όχημα ελέγχεται εξωτερικά για οξειδώσεις, διασκευές, δυνατότητα ορατότητας (υαλοπίνακες), πρόσθετα τμήματα, κατάσταση, ηλικία και διάσταση ελαστικών και ρεζέρβας κτλ. και εσωτερικά για την κατάσταση καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας, μεντεσέδων πόρτας, λυχνίας, ταχύμετρου, κατάσταση διακοπτών κτλ.

Μέτρηση εκπεμπόμενων καυσαερίων του οχήματος

Ανάλογα με το είδος κινητήρα του οχήματος ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία μέτρησης των καυσαερίων, λαμβάνοντας υπόψη και τα όρια που ορίζει η νομοθεσία. Οι κινητήρες διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους βενζινοκινητήρες και τους πετρελαιοκινητήρες

A) Μεθοδολογία μέτρησης βενζινοκινητήρων (4-χρονοι, 2-χρονοι, wankel): Χρησιμοποιώντας τον αναλυτή βενζίνης μετριέται το ποσοστό CO(%), οι υδρογονάνθρακες ΗC(ppm) στο ρελαντί και ποσοστό CO(%), οι υδρογονάνθρακες ΗC(ppm), ο λόγος λ σε στρoφές από 2200-2800rpm.

Β) Μεθοδολογία μέτρησης πετρελαιοκινητήρων: Χρησιμοποιώντας τον αναλυτή πετρελαίου μετριέται η θολερότητα των καυσαερίων. Πραγματοποιούνται πέντε μετρήσεις, από τις οποίες απορρίπτονται η μέγιστη και η ελάχιστη και σαν τελικό αποτέλεσμα κρατείται ο μέσος όρος των υπόλοιπων τριών. Η μέτρηση πραγματοποιείται πιέζοντας το πετάλ του γκαζιού προοδευτικά μέχρι το τέλος.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Οπτικός έλεγχος οχήματος και εξοπλισμού

Γίνεται ταυτοποίηση του αριθμού πλαισίου, αριθμού κινητήρα, χρώματος, διαστάσεων ελαστικών, σχήματος αμάξης και διαστάσεις αυτής που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλου στοιχείου αναγράφεται στην άδεια ή στα πιστοποιητικά που φέρει το όχημα (υδραυλική πόρτα, υγραεριοκίνηση, ηλιοροφές, προστατευτικές μπάρες κτλ.)

Το όχημα ελέγχεται εξωτερικά για οξειδώσεις, διασκευές, δυνατότητα ορατότητας (υαλοπίνακες), πρόσθετα τμήματα, κατάσταση, ηλικία και διάσταση ελαστικών και ρεζέρβας κτλ. και εσωτερικά για την κατάσταση καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας, μεντεσέδων πόρτας, λυχνίας, ταχύμετρου, κατάσταση διακοπτών κτλ.

Μέτρηση εκπεμπόμενων καυσαερίων του οχήματος

Ανάλογα με το είδος κινητήρα του οχήματος ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία μέτρησης των καυσαερίων, λαμβάνοντας υπόψη και τα όρια που ορίζει η νομοθεσία. Οι κινητήρες διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους βενζινοκινητήρες και τους πετρελαιοκινητήρες

A) Μεθοδολογία μέτρησης βενζινοκινητήρων (4-χρονοι, 2-χρονοι, wankel): Χρησιμοποιώντας τον αναλυτή βενζίνης μετριέται το ποσοστό CO(%), οι υδρογονάνθρακες ΗC(ppm) στο ρελαντί και ποσοστό CO(%), οι υδρογονάνθρακες ΗC(ppm), ο λόγος λ σε στρoφές από 2200-2800rpm.

Β) Μεθοδολογία μέτρησης πετρελαιοκινητήρων: Χρησιμοποιώντας τον αναλυτή πετρελαίου μετριέται η θολερότητα των καυσαερίων. Πραγματοποιούνται πέντε μετρήσεις, από τις οποίες απορρίπτονται η μέγιστη και η ελάχιστη και σαν τελικό αποτέλεσμα κρατείται ο μέσος όρος των υπόλοιπων τριών. Η μέτρηση πραγματοποιείται πιέζοντας το πετάλ του γκαζιού προοδευτικά μέχρι το τέλος.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

Στην περίπτωση που υπάρχει Δελτίο Τεχνικό Ελέγχου σε ισχύ και ο οδηγός απλά επιθυμεί τον έλεγχο σε ένα ή περισσότερα μέρη του οχήματος, πραγματοποιείται ολικός ή μερικός εκούσιος έλεγχος.

Εκούσιος Έλεγχος

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Γραμμή Ελέγχου

-Μέτρηση σύγκλισης – απόκλισης

Οι αριστεροί τροχοί του οχήματος κινούνται πάνω στη πλάκα του συγκλισιόμετρου με σταθερή ταχύτητα (μικρότερη από 5km/h). Η μετατόπιση της πλάκας προς τα αριστερά ή δεξιά, μεταφράζεται σε μια ένδειξη (m/km) απόκλισης από την ιδανική πορεία του οχήματος.

-Μέτρηση βάρους οχήματος και απόδοσης αναρτήσεων (αμορτισέρ)

Ο εμπρός και πίσω άξονας του οχήματος τοποθετείται στις πλάκες του αμορτισερόμετρου. Αρχικά, πραγματοποιείται ζύγιση των αξόνων και στη συνέχεια οι τροχοί εξαναγκάζονται σε ταλάντωση. Η κίνηση των τροχών μετά την αρχική τους διέγερση μετριέται ως απόδοση των αμορτισέρ σε %.

-Μέτρηση απόδοσης φρένων και χειρόφρενου

Μετριέται ανά τροχό και συνολικά η δύναμη πέδησης (Ν) και η οβαλότητα (%) των φρένων και του χειρόφρενου. Ο κάθε άξονας εισάγεται στα ράουλα του φρενόμετρου, και αυτά αρχίζουν να κινούνται παρασύροντας στην κίνηση και τους τροχούς του άξονα. Η μέτρηση της οβαλότητας γίνεται σε συγκεκριμένο εύρος δύναμης και στη συνέχεια πιέζεται προοδευτικά το πεντάλ του φρένου ή ο λεβιές του χειρόφρενου μέχρι τον τερματισμό τους.

-Μέτρηση έντασης και ικανότητας στόχευσης των φώτων διασταύρωσης και πορείας

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ελέγχεται η λειτουργία των εμπρόσθιων και οπίσθιων φώτων μέσω των καθρεφτών που βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της γραμμής ελέγχου. Με τη βοήθεια του φωτόμετρου μετριέται η ένταση (lux) και η στόχευση των εμπρόσθιων φώτων πορείας και διασταύρωσης. Πριν την έναρξη της μέτρησης το φωτόμετρο ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κίνησή του να είναι παράλληλη με έναν νοητό άξονα που διέρχεται μεταξύ δύο σταθερών σημείων, από το αριστερό έως το δεξί τμήμα του οχήματος (π.χ. κοχλίες φτερών).

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Γραμμή Ελέγχου

-Μέτρηση σύγκλισης – απόκλισης

Οι αριστεροί τροχοί του οχήματος κινούνται πάνω στη πλάκα του συγκλισιόμετρου με σταθερή ταχύτητα (μικρότερη από 5km/h). Η μετατόπιση της πλάκας προς τα αριστερά ή δεξιά, μεταφράζεται σε μια ένδειξη (m/km) απόκλισης από την ιδανική πορεία του οχήματος.

-Μέτρηση βάρους οχήματος και απόδοσης αναρτήσεων (αμορτισέρ)

Ο εμπρός και πίσω άξονας του οχήματος τοποθετείται στις πλάκες του αμορτισερόμετρου. Αρχικά, πραγματοποιείται ζύγιση των αξόνων και στη συνέχεια οι τροχοί εξαναγκάζονται σε ταλάντωση. Η κίνηση των τροχών μετά την αρχική τους διέγερση μετριέται ως απόδοση των αμορτισέρ σε %.

-Μέτρηση απόδοσης φρένων και χειρόφρενου

Μετριέται ανά τροχό και συνολικά η δύναμη πέδησης (Ν) και η οβαλότητα (%) των φρένων και του χειρόφρενου. Ο κάθε άξονας εισάγεται στα ράουλα του φρενόμετρου, και αυτά αρχίζουν να κινούνται παρασύροντας στην κίνηση και τους τροχούς του άξονα. Η μέτρηση της οβαλότητας γίνεται σε συγκεκριμένο εύρος δύναμης και στη συνέχεια πιέζεται προοδευτικά το πεντάλ του φρένου ή ο λεβιές του χειρόφρενου μέχρι τον τερματισμό τους.

-Μέτρηση έντασης και ικανότητας στόχευσης των φώτων διασταύρωσης και πορείας

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ελέγχεται η λειτουργία των εμπρόσθιων και οπίσθιων φώτων μέσω των καθρεφτών που βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της γραμμής ελέγχου. Με τη βοήθεια του φωτόμετρου μετριέται η ένταση (lux) και η στόχευση των εμπρόσθιων φώτων πορείας και διασταύρωσης. Πριν την έναρξη της μέτρησης το φωτόμετρο ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κίνησή του να είναι παράλληλη με έναν νοητό άξονα που διέρχεται μεταξύ δύο σταθερών σημείων, από το αριστερό έως το δεξί τμήμα του οχήματος (π.χ. κοχλίες φτερών).

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Γραμμή Ελέγχου

-Μέτρηση σύγκλισης – απόκλισης

Οι αριστεροί τροχοί του οχήματος κινούνται πάνω στη πλάκα του συγκλισιόμετρου με σταθερή ταχύτητα (μικρότερη από 5km/h). Η μετατόπιση της πλάκας προς τα αριστερά ή δεξιά, μεταφράζεται σε μια ένδειξη (m/km) απόκλισης από την ιδανική πορεία του οχήματος.

-Μέτρηση βάρους οχήματος και απόδοσης αναρτήσεων (αμορτισέρ)

Ο εμπρός και πίσω άξονας του οχήματος τοποθετείται στις πλάκες του αμορτισερόμετρου. Αρχικά, πραγματοποιείται ζύγιση των αξόνων και στη συνέχεια οι τροχοί εξαναγκάζονται σε ταλάντωση. Η κίνηση των τροχών μετά την αρχική τους διέγερση μετριέται ως απόδοση των αμορτισέρ σε %.

-Μέτρηση απόδοσης φρένων και χειρόφρενου

Μετριέται ανά τροχό και συνολικά η δύναμη πέδησης (Ν) και η οβαλότητα (%) των φρένων και του χειρόφρενου. Ο κάθε άξονας εισάγεται στα ράουλα του φρενόμετρου, και αυτά αρχίζουν να κινούνται παρασύροντας στην κίνηση και τους τροχούς του άξονα. Η μέτρηση της οβαλότητας γίνεται σε συγκεκριμένο εύρος δύναμης και στη συνέχεια πιέζεται προοδευτικά το πεντάλ του φρένου ή ο λεβιές του χειρόφρενου μέχρι τον τερματισμό τους.

-Μέτρηση έντασης και ικανότητας στόχευσης των φώτων διασταύρωσης και πορείας

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ελέγχεται η λειτουργία των εμπρόσθιων και οπίσθιων φώτων μέσω των καθρεφτών που βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της γραμμής ελέγχου. Με τη βοήθεια του φωτόμετρου μετριέται η ένταση (lux) και η στόχευση των εμπρόσθιων φώτων πορείας και διασταύρωσης. Πριν την έναρξη της μέτρησης το φωτόμετρο ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κίνησή του να είναι παράλληλη με έναν νοητό άξονα που διέρχεται μεταξύ δύο σταθερών σημείων, από το αριστερό έως το δεξί τμήμα του οχήματος (π.χ. κοχλίες φτερών).

Για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου, εκτός από το καθορισμένο αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος, ανάλογα με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης ελέγχου. Στο link τιμές ελέγχων υπάρχει αναλυτικός πίνακας ο οποίος περιέχει τις τιμές των παραβόλων λόγω εκπρόθεσμου ελέγχου.

Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος και Επανέλεγχος

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Οπτικός έλεγχος της κατάστασης και των συστημάτων του οχήματος στο κάτω μέρος του οχήματος

Ο τροχοί των αξόνων του οχήματος οδηγούνται στις πλάκες του τζογόμετρου, οι οποίες με τη βοήθεια του χειριστήριου-φακού κινούνται σε οριζόντιες και κατακόρυφες κινήσεις. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι τροχοί πρέπει να είναι ακινητοποιημένοι, πατώντας το πεντάλ του φρένου ή τραβώντας το χειρόφρενο, ώστε με τη συνδυασμένη κίνηση των πλακών του τζογόμετρου να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις καταπονήσεις που υφίσταται το σύστημα ανάρτησης, το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων και τα εξαρτημάτων αυτών. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται ανεπίτρεπτες ανοχές (τζόγοι).

Επιπλέον, ελέγχονται τα ελαστικά από την εσωτερική πλευρά και το πέλμα αυτών, η κατάσταση των φρένων (πλάκες-τακάκια, ταμπούρα, μαρκούτσια), διαρροές από τον κινητήρα, τα συστήματα ανάρτησης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης και μεταφοράς καυσίμου. Τέλος, δίνεται έμφαση στις τυχόν οξειδώσεις και επισκευές που μπορεί να έχει το αμάξωμα ή το πλαίσιο του οχήματος.

Ολόκληρη η διαδικασία του ελέγχου γίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό και διαρκεί περίπου τριάντα (30) λεπτά. Η παρακολούθηση της πορείας ελέγχου του οχήματος είναι δυνατή από το χώρο αναμονής των πελατών. Μετά το τέλος της διαδικασίας ο ελεγκτής εκδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ή το Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ), αν πρόκειται για εκούσιο έλεγχο, και ενημερώνει τον πελάτη για την κατάσταση του οχήματος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκεντρώνονται αυτόματα και αποστέλλονται στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Οπτικός έλεγχος της κατάστασης και των συστημάτων του οχήματος στο κάτω μέρος του οχήματος

Ο τροχοί των αξόνων του οχήματος οδηγούνται στις πλάκες του τζογόμετρου, οι οποίες με τη βοήθεια του χειριστήριου-φακού κινούνται σε οριζόντιες και κατακόρυφες κινήσεις. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι τροχοί πρέπει να είναι ακινητοποιημένοι, πατώντας το πεντάλ του φρένου ή τραβώντας το χειρόφρενο, ώστε με τη συνδυασμένη κίνηση των πλακών του τζογόμετρου να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις καταπονήσεις που υφίσταται το σύστημα ανάρτησης, το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων και τα εξαρτημάτων αυτών. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται ανεπίτρεπτες ανοχές (τζόγοι).

Επιπλέον, ελέγχονται τα ελαστικά από την εσωτερική πλευρά και το πέλμα αυτών, η κατάσταση των φρένων (πλάκες-τακάκια, ταμπούρα, μαρκούτσια), διαρροές από τον κινητήρα, τα συστήματα ανάρτησης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης και μεταφοράς καυσίμου. Τέλος, δίνεται έμφαση στις τυχόν οξειδώσεις και επισκευές που μπορεί να έχει το αμάξωμα ή το πλαίσιο του οχήματος.

Ολόκληρη η διαδικασία του ελέγχου γίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό και διαρκεί περίπου τριάντα (30) λεπτά. Η παρακολούθηση της πορείας ελέγχου του οχήματος είναι δυνατή από το χώρο αναμονής των πελατών. Μετά το τέλος της διαδικασίας ο ελεγκτής εκδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ή το Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ), αν πρόκειται για εκούσιο έλεγχο, και ενημερώνει τον πελάτη για την κατάσταση του οχήματος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκεντρώνονται αυτόματα και αποστέλλονται στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Οπτικός έλεγχος της κατάστασης και των συστημάτων του οχήματος στο κάτω μέρος του οχήματος

Ο τροχοί των αξόνων του οχήματος οδηγούνται στις πλάκες του τζογόμετρου, οι οποίες με τη βοήθεια του χειριστήριου-φακού κινούνται σε οριζόντιες και κατακόρυφες κινήσεις. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι τροχοί πρέπει να είναι ακινητοποιημένοι, πατώντας το πεντάλ του φρένου ή τραβώντας το χειρόφρενο, ώστε με τη συνδυασμένη κίνηση των πλακών του τζογόμετρου να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις καταπονήσεις που υφίσταται το σύστημα ανάρτησης, το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων και τα εξαρτημάτων αυτών. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται ανεπίτρεπτες ανοχές (τζόγοι).

Επιπλέον, ελέγχονται τα ελαστικά από την εσωτερική πλευρά και το πέλμα αυτών, η κατάσταση των φρένων (πλάκες-τακάκια, ταμπούρα, μαρκούτσια), διαρροές από τον κινητήρα, τα συστήματα ανάρτησης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης και μεταφοράς καυσίμου. Τέλος, δίνεται έμφαση στις τυχόν οξειδώσεις και επισκευές που μπορεί να έχει το αμάξωμα ή το πλαίσιο του οχήματος.

Ολόκληρη η διαδικασία του ελέγχου γίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό και διαρκεί περίπου τριάντα (30) λεπτά. Η παρακολούθηση της πορείας ελέγχου του οχήματος είναι δυνατή από το χώρο αναμονής των πελατών. Μετά το τέλος της διαδικασίας ο ελεγκτής εκδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ή το Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ), αν πρόκειται για εκούσιο έλεγχο, και ενημερώνει τον πελάτη για την κατάσταση του οχήματος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκεντρώνονται αυτόματα και αποστέλλονται στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.