Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Ασφαλής Οδήγηση

– Σύστημα πέδησης
– Σύστημα ανάρτησης
– Κλιματισμός οχήματος
– Ζώνες ασφαλείας
– Σύστημα αερόσακων
– Τοποθέτηση αποσκευών
– Ασφαλή προσάρτηση-έλξη
– Παιδικά Καθίσματα
– Ελαστικά

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Σύστημα πέδησης

Ένας σημαντικός παράγοντας ενεργητικής ασφάλειας είναι τα φρένα του οχήματός μας. Το σύστημα πέδησης σε ένα όχημα έχει σκοπό να επιβραδύνει ή να ακινητοποιεί το όχημα ή και να εμποδίζει την ανεπιθύμητη εκκίνηση, όταν αυτό είναι σταματημένο. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην τριβή που αναπτύσσεται στα φρένα των τροχών, δηλαδή μεταξύ ενός ακλόνητου μέρους του οχήματος και ενός κινητού μέρους του οχήματος που περιστρέφεται μαζί με τον τροχό. Βασικός στόχος της αρχής λειτουργίας ενός συστήματος φρένων είναι να μεταδοθεί η δύναμη που ασκεί ο οδηγός στο αντίστοιχο πεντάλ σε όλους τους τροχούς μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων που περιέχουν τα γνωστά σε όλους μας υγρά φρένων. Έχουμε δύο βασικούς τύπους φρένων, τα δισκόφρενα και τα ταμπουρόφρενα. Στα δισκόφρενα αναπτύσσεται τριβή μεταξύ δίσκου (κινητό μέρος) και διχάλας-τακακιών (ακλόνητο μέρος), αντίστοιχα στα ταμπουρόφρενα έχουμε το ταμπούρο ή τύμπανο και τις σιαγόνες με τα θερμουίτ. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιβράδυνση του οχήματος είναι οι εξής:
– Η κατάσταση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή κατά την πέδηση (ταμπούρα – θερμουίτ, σιαγόνες – δίσκοι – τακάκια).
– Η κατάσταση του εδάφους στο οποίο κινείται το όχημα, διότι το όχημα σταματά με την τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ του ελαστικού και του δρόμου.
– Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή κατά την πέδηση.
– Το φορτίο που επιβαρύνει τους τροχούς.
– Η κατάσταση των ελαστικών όταν αυτά είναι φθαρμένα, όταν δεν έχουν τη σωστή πίεση ή είναι ακατάλληλα για τις συνθήκες κίνησης. Για να είναι αποδοτικά τα φρένα πρέπει:
– Να φθάνουν στη μέγιστη απόδοση τους στο συντομότερο δυνατό διάστημα από τη στιγμή που ο οδηγός ενεργοποιεί το πεντάλ.
– Να μπορούν να εκμεταλλευτούν την πρόσφυση του οδοστρώματος.
– Να προσαρμόζουμε τη δύναμη πέδησης ανάλογά με το φορτίο του τροχού.
– Να μη γίνεται υπέρβαση των ορίων πρόσφυσης για να μην προκαλείται ολίσθηση των τροχών με συνέπεια την απώλεια της κατεύθυνσης του οχήματος.
– Να διατηρούν το όχημα ακινητοποιημένο ακόμη και σε δρόμο με έντονη κλίση. Σχεδόν όλα τα οχήματα πλέον είναι εφοδιασμένα με συστήματα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών, γνωστά και ως ABS (Anti Block System). Σκοπός του συστήματος είναι να ρυθμίζει κατά την πέδηση την πίεση πέδησης κάθε τροχού σύμφωνα με την πρόσφυσή του στο οδόστρωμα έτσι ώστε να παρεμποδίζει το μπλοκάρισμα των τροχών, διότι μόνο οι κυλιόμενοι τροχοί ελέγχονται και μπορούν να μεταφέρουν πλευρικές δυνάμεις.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Σύστημα πέδησης

Ένας σημαντικός παράγοντας ενεργητικής ασφάλειας είναι τα φρένα του οχήματός μας. Το σύστημα πέδησης σε ένα όχημα έχει σκοπό να επιβραδύνει ή να ακινητοποιεί το όχημα ή και να εμποδίζει την ανεπιθύμητη εκκίνηση, όταν αυτό είναι σταματημένο. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην τριβή που αναπτύσσεται στα φρένα των τροχών, δηλαδή μεταξύ ενός ακλόνητου μέρους του οχήματος και ενός κινητού μέρους του οχήματος που περιστρέφεται μαζί με τον τροχό. Βασικός στόχος της αρχής λειτουργίας ενός συστήματος φρένων είναι να μεταδοθεί η δύναμη που ασκεί ο οδηγός στο αντίστοιχο πεντάλ σε όλους τους τροχούς μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων που περιέχουν τα γνωστά σε όλους μας υγρά φρένων. Έχουμε δύο βασικούς τύπους φρένων, τα δισκόφρενα και τα ταμπουρόφρενα. Στα δισκόφρενα αναπτύσσεται τριβή μεταξύ δίσκου (κινητό μέρος) και διχάλας-τακακιών (ακλόνητο μέρος), αντίστοιχα στα ταμπουρόφρενα έχουμε το ταμπούρο ή τύμπανο και τις σιαγόνες με τα θερμουίτ. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιβράδυνση του οχήματος είναι οι εξής:
– Η κατάσταση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή κατά την πέδηση (ταμπούρα – θερμουίτ, σιαγόνες – δίσκοι – τακάκια).
– Η κατάσταση του εδάφους στο οποίο κινείται το όχημα, διότι το όχημα σταματά με την τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ του ελαστικού και του δρόμου.
– Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή κατά την πέδηση.
– Το φορτίο που επιβαρύνει τους τροχούς.
– Η κατάσταση των ελαστικών όταν αυτά είναι φθαρμένα, όταν δεν έχουν τη σωστή πίεση ή είναι ακατάλληλα για τις συνθήκες κίνησης. Για να είναι αποδοτικά τα φρένα πρέπει:
– Να φθάνουν στη μέγιστη απόδοση τους στο συντομότερο δυνατό διάστημα από τη στιγμή που ο οδηγός ενεργοποιεί το πεντάλ.
– Να μπορούν να εκμεταλλευτούν την πρόσφυση του οδοστρώματος.
– Να προσαρμόζουμε τη δύναμη πέδησης ανάλογά με το φορτίο του τροχού.
– Να μη γίνεται υπέρβαση των ορίων πρόσφυσης για να μην προκαλείται ολίσθηση των τροχών με συνέπεια την απώλεια της κατεύθυνσης του οχήματος.
– Να διατηρούν το όχημα ακινητοποιημένο ακόμη και σε δρόμο με έντονη κλίση. Σχεδόν όλα τα οχήματα πλέον είναι εφοδιασμένα με συστήματα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών, γνωστά και ως ABS (Anti Block System). Σκοπός του συστήματος είναι να ρυθμίζει κατά την πέδηση την πίεση πέδησης κάθε τροχού σύμφωνα με την πρόσφυσή του στο οδόστρωμα έτσι ώστε να παρεμποδίζει το μπλοκάρισμα των τροχών, διότι μόνο οι κυλιόμενοι τροχοί ελέγχονται και μπορούν να μεταφέρουν πλευρικές δυνάμεις.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

Στην περίπτωση που υπάρχει Δελτίο Τεχνικό Ελέγχου σε ισχύ και ο οδηγός απλά επιθυμεί τον έλεγχο σε ένα ή περισσότερα μέρη του οχήματος, πραγματοποιείται ολικός ή μερικός εκούσιος έλεγχος.

Εκούσιος Έλεγχος

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Σύστημα ανάρτησης

Σαν σύστημα ανάρτησης σε ένα όχημα θεωρείται το σύνολο των εξαρτημάτων ή διατάξεων που παρεμβάλλονται μεταξύ των σταθερών τμημάτων του αυτοκινήτου και των τροχών. Το κάθε όχημα μπορεί να παρουσιάζει διαφορετική μορφή, ανάλογα με το σχεδιασμό που έχει γίνει από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα ανάρτησης σε ένα όχημα αποτελείται από ψαλίδια, αντιστρεπτικές δοκούς, ράβδους, ελαστικούς συνδέσμους, αποσβεστήρες ταλαντώσεων και ελατήρια, καθώς και παραλλαγές αυτών. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος συντήρησης των διατάξεων που απαρτίζουν το σύστημα ανάρτησης, οπότε σε περίπτωση φθοράς ή δυσλειτουργίας πραγματοποιείται αντικατάσταση των συγκεκριμένων στοιχείων. Η ενδεχόμενη δυσλειτουργία του συστήματος μπορεί να γίνει κατανοητή όταν μειώνεται το αίσθημα άνεσης των επιβατών ή όταν γίνονται αντιληπτοί θόρυβοι κατά την κίνηση του οχήματος, ειδικά σε λακκούβες ή ανωμαλίες του οδοστρώματο.

Κλιματισμός οχήματος

Το σύστημα κλιματισμού έχει σαν κύριο στόχο τον καθαρισμό του εισαγομένου αέρα (εισάγει φρέσκο αέρα, αφού πρώτα τον φιλτράρει), την ανανέωση ή ανακύκλωση του αέρα και την θέρμανση-ψύξη- αφύγρανση του αέρα, και άρα του χώρου της καμπίνας των επιβατών. Η διαμόρφωση αυτών των συνθηκών, που κατά κύριο λόγο οδηγούν στην ευεξία των ατόμων που βρίσκονται στο εσωτερικό του οχήματος, συμπληρωματικά διευκολύνει στο ξεθόλωμα των γυάλινων επιφανειών (εμπρόσθιου υαλοθώρακα κατά το χειμώνα), δίνει τη δυνατότητα να έχουμε κλειστά τα παράθυρα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, μειώνοντας έτσι τις αεροδυναμικές αντιστάσεις και διατηρώντας χαμηλά τον θόρυβο στο εσωτερικό του οχήματος κ.α. Γενικά, ένα σύστημα κλιματισμού έχει σωστή λειτουργία, όταν κλιματίζει ικανοποιητικά τον χώρο των επιβατών απορροφώντας μικρή ισχύ από τον κινητήρα του οχήματος. Τέλος, θα πρέπει να είναι αθόρυβο, εργονομικό και εύχρηστο.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Σύστημα ανάρτησης

Σαν σύστημα ανάρτησης σε ένα όχημα θεωρείται το σύνολο των εξαρτημάτων ή διατάξεων που παρεμβάλλονται μεταξύ των σταθερών τμημάτων του αυτοκινήτου και των τροχών. Το κάθε όχημα μπορεί να παρουσιάζει διαφορετική μορφή, ανάλογα με το σχεδιασμό που έχει γίνει από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα ανάρτησης σε ένα όχημα αποτελείται από ψαλίδια, αντιστρεπτικές δοκούς, ράβδους, ελαστικούς συνδέσμους, αποσβεστήρες ταλαντώσεων και ελατήρια, καθώς και παραλλαγές αυτών. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος συντήρησης των διατάξεων που απαρτίζουν το σύστημα ανάρτησης, οπότε σε περίπτωση φθοράς ή δυσλειτουργίας πραγματοποιείται αντικατάσταση των συγκεκριμένων στοιχείων. Η ενδεχόμενη δυσλειτουργία του συστήματος μπορεί να γίνει κατανοητή όταν μειώνεται το αίσθημα άνεσης των επιβατών ή όταν γίνονται αντιληπτοί θόρυβοι κατά την κίνηση του οχήματος, ειδικά σε λακκούβες ή ανωμαλίες του οδοστρώματο.

Κλιματισμός οχήματος

Το σύστημα κλιματισμού έχει σαν κύριο στόχο τον καθαρισμό του εισαγομένου αέρα (εισάγει φρέσκο αέρα, αφού πρώτα τον φιλτράρει), την ανανέωση ή ανακύκλωση του αέρα και την θέρμανση-ψύξη- αφύγρανση του αέρα, και άρα του χώρου της καμπίνας των επιβατών. Η διαμόρφωση αυτών των συνθηκών, που κατά κύριο λόγο οδηγούν στην ευεξία των ατόμων που βρίσκονται στο εσωτερικό του οχήματος, συμπληρωματικά διευκολύνει στο ξεθόλωμα των γυάλινων επιφανειών (εμπρόσθιου υαλοθώρακα κατά το χειμώνα), δίνει τη δυνατότητα να έχουμε κλειστά τα παράθυρα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, μειώνοντας έτσι τις αεροδυναμικές αντιστάσεις και διατηρώντας χαμηλά τον θόρυβο στο εσωτερικό του οχήματος κ.α. Γενικά, ένα σύστημα κλιματισμού έχει σωστή λειτουργία, όταν κλιματίζει ικανοποιητικά τον χώρο των επιβατών απορροφώντας μικρή ισχύ από τον κινητήρα του οχήματος. Τέλος, θα πρέπει να είναι αθόρυβο, εργονομικό και εύχρηστο.

Για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου, εκτός από το καθορισμένο αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος, ανάλογα με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης ελέγχου. Στο link τιμές ελέγχων υπάρχει αναλυτικός πίνακας ο οποίος περιέχει τις τιμές των παραβόλων λόγω εκπρόθεσμου ελέγχου.

Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος και Επανέλεγχος

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Ζώνες ασφαλείας

Ο ρόλος των ζωνών ασφαλείας σε ένα όχημα είναι να συγκρατούν τον οδηγό και τους συνεπιβάτες στα καθίσματα, περιορίζοντας την μετατόπιση των επιβαινόντων σε τυχόν απότομο φρενάρισμα ή ενδεχόμενη πρόσκρουση του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κινητική ενέργεια των επιβαινόντων και αποτρέπεται η πρόσκρουση του σώματός τους με τις εσωτερικές επιφάνειες του οχήματος ή ακόμα και η μετατόπιση του επιβαίνοντα εκτός αυτοκινήτου. Γενικά, σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης οι προεταντήρες τεντώνουν τις ζώνες ασφαλείας περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την προς τα εμπρός κίνηση των επιβατών.

Υπάρχουν δύο ειδών προεντατήρες, οι μηχανικοί και οι πυροτεχνικοί. Οι μηχανικοί προεντατήρες ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποιήθηκαν. Σε αυτούς τους προεντατήρες η αγκράφα της ζώνης ασφαλείας είναι συνδεδεμένη με ένα συμπιεσμένο σπειροειδές ελατήριο, το οποίο συγκρατείται με ένα σύστημα μοχλών. Όταν η επιβράδυνση υπερβεί κάποιο όριο, ένας αδρανειακός μηχανισμός (κυλιόμενης μπίλιας ή κινούμενης μάζας) μετακινεί τους μοχλούς ελευθερώνοντας το ελατήριο, το οποίο εκτονώνεται έλκοντας την αγκράφα και τεντώνοντας τη ζώνη σε 8 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Σήμερα, οι μηχανικοί προεντατήρες έχουν αντικατασταθεί από τους πυροτεχνικούς. Στους πυροτεχνικούς προεντατήρες η αγκράφα της ζώνης συνδέεται με ένα σύρμα σε ένα έμβολο που κινείται μέσα σε έναν κύλινδρο. Στο άκρο του κυλίνδρου προς την πλευρά της αγκράφας βρίσκεται ένας πυροκροτητής. Όταν αυτός πυροδοτηθεί, παράγονται αέρια, τα οποία εκτονώνονται πιέζοντας το έμβολο, οπότε τεντώνεται η ζώνη. Το έμβολο έχει κωνικό σχήμα και ανάμεσα σε αυτό και στα τοιχώματα του κυλίνδρου υπάρχουν μεταλλικά σφαιρίδια. Χάρη στην κωνική του διαμόρφωση, το έμβολο, μόλις αρχίσει η επιστροφή του, σφηνώνει πάνω στα σφαιρίδια και δεν μπορεί να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Έτσι η ζώνη παραμένει τεντωμένη. Η όλη διαδικασία διαρκεί 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το κύριο πλεονέκτημα των πυροτεχνικών προεντατήρων είναι ότι η πυροδότησή τους ελέγχεται ηλεκτρονικά με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Ζώνες ασφαλείας

Ο ρόλος των ζωνών ασφαλείας σε ένα όχημα είναι να συγκρατούν τον οδηγό και τους συνεπιβάτες στα καθίσματα, περιορίζοντας την μετατόπιση των επιβαινόντων σε τυχόν απότομο φρενάρισμα ή ενδεχόμενη πρόσκρουση του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κινητική ενέργεια των επιβαινόντων και αποτρέπεται η πρόσκρουση του σώματός τους με τις εσωτερικές επιφάνειες του οχήματος ή ακόμα και η μετατόπιση του επιβαίνοντα εκτός αυτοκινήτου. Γενικά, σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης οι προεταντήρες τεντώνουν τις ζώνες ασφαλείας περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την προς τα εμπρός κίνηση των επιβατών.

Υπάρχουν δύο ειδών προεντατήρες, οι μηχανικοί και οι πυροτεχνικοί. Οι μηχανικοί προεντατήρες ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποιήθηκαν. Σε αυτούς τους προεντατήρες η αγκράφα της ζώνης ασφαλείας είναι συνδεδεμένη με ένα συμπιεσμένο σπειροειδές ελατήριο, το οποίο συγκρατείται με ένα σύστημα μοχλών. Όταν η επιβράδυνση υπερβεί κάποιο όριο, ένας αδρανειακός μηχανισμός (κυλιόμενης μπίλιας ή κινούμενης μάζας) μετακινεί τους μοχλούς ελευθερώνοντας το ελατήριο, το οποίο εκτονώνεται έλκοντας την αγκράφα και τεντώνοντας τη ζώνη σε 8 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Σήμερα, οι μηχανικοί προεντατήρες έχουν αντικατασταθεί από τους πυροτεχνικούς. Στους πυροτεχνικούς προεντατήρες η αγκράφα της ζώνης συνδέεται με ένα σύρμα σε ένα έμβολο που κινείται μέσα σε έναν κύλινδρο. Στο άκρο του κυλίνδρου προς την πλευρά της αγκράφας βρίσκεται ένας πυροκροτητής. Όταν αυτός πυροδοτηθεί, παράγονται αέρια, τα οποία εκτονώνονται πιέζοντας το έμβολο, οπότε τεντώνεται η ζώνη. Το έμβολο έχει κωνικό σχήμα και ανάμεσα σε αυτό και στα τοιχώματα του κυλίνδρου υπάρχουν μεταλλικά σφαιρίδια. Χάρη στην κωνική του διαμόρφωση, το έμβολο, μόλις αρχίσει η επιστροφή του, σφηνώνει πάνω στα σφαιρίδια και δεν μπορεί να επιστρέψει στην αρχική του θέση. Έτσι η ζώνη παραμένει τεντωμένη. Η όλη διαδικασία διαρκεί 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το κύριο πλεονέκτημα των πυροτεχνικών προεντατήρων είναι ότι η πυροδότησή τους ελέγχεται ηλεκτρονικά με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Σύστημα αερόσακων

Οι αερόσακοι αποτελούν ένα συμπληρωματικό σύστημα προστασίας του οδηγού, του συνοδηγού και σε ορισμένες περιπτώσεις και των υπόλοιπων επιβαινόντων του οχήματος. Σε ένα ατύχημα η ζώνη ασφαλείας συγκρατεί το κορμί και την κοιλιά του ατόμου, ενώ ο αερόσακος προστατεύει τον οδηγό και τους επιβάτες από ενδεχόμενη πρόσκρουση του στήθους και του κεφαλιού σε σταθερές επιφάνειες στο εσωτερικό του οχήματος (τιμόνι, ταμπλό, παράθυρα κτλ.).

Είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό το οποίο «ξεδιπλώνεται» με τη βοήθεια της εκτόνωσης αερίου, ενεργοποιούμενο από αισθητήρες του συστήματος. Η εκτόνωση του αερίου μέσα στους αερόσακους προκαλεί διόγκωση αυτών σε μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την απορρόφηση-απόσβεση της κινητικής ενέργειας των επιβατών κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος (μετωπικές, πλευρικές συγκρούσεις) και την αποφυγή της σύγκρουσης των επιβατών με άλλες επιφάνειες.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το σύστημα των αερόσακων λειτουργεί συμπληρωματικά, δηλαδή η χρήση των ζωνών ασφαλείας και της σωστής τοποθέτησης του σώματος στο κάθισμα είναι απαραίτητη προκειμένου να δράσουν προστατευτικά οι αερόσακοι. Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα σημεία από τα οποία εκτινάσσονται οι αερόσακοι με καλύμματα ή οποιαδήποτε άλλης φύσης αντικείμενα, διότι αποτρέπεται ή παρεποδίζεται το άνοιγμα του αερόσακου.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που στη θέση του συνοδηγού έχει τοποθετηθεί παιδικό καθίσμα. Σε αυτή τη περίπτωση επιβάλλεται η απενεργοποίηση του αερόσακου του συνοδηγού, διαφορετικά δεν τοποθετούνται παιδιά στο κάθισμα του συνοδηγού.

Τοποθέτηση αποσκευών

Εκτός από το μέγεθος του φορτίου που μεταφέρεται σε ένα όχημα, και το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνουμε, σημαντικός είναι και ο τρόπος φόρτωσης του οχήματος. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:

• Όταν γίνεται χρήση σχάρας οροφής ή άλλης διάταξης φόρτωσης δεν πρέπει να τοποθετούμε αποσκευές με μεγάλη επιφάνεια κόντρα στον αέρα, αλλά να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δημιουργούν τη μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση. Ακόμη, το βάρος το οποίο τοποθετείται πάνω σ’ αυτές πρέπει να κατανέμεται σωστά και όχι σε μία πλευρά μόνο. Επίσης, πρέπει να στερεώνονται καλά και να εξασφαλίζεται η καλύτερη συγκράτηση έτσι ώστε σε απότομα φρεναρίσματα να μη υπάρχει κίνδυνος λύσης τους.

• Να μην υπερβαίνουμε το ανώτατο όριο μεταφοράς βάρους από αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής.

• Σε κάθε φόρτωση του οχήματος θα πρέπει να τοποθετούμε τις βαριές αποσκευές όσο χαμηλότερα γίνεται, ώστε το κέντρο βάρους του οχήματος να διατηρείται χαμηλά.

• Εντός της καμπίνας του οδηγού και των συνεπιβατών να αποφεύγεται η τοποθέτηση αποσκευών και αντικειμένων μεγάλου βάρους διότι λόγω απότομου φρεναρίσματος ή ανατροπής μπορεί να μετακινηθούν προς κάθε κατεύθυνση τραυματίζοντας και καταπλακώνοντας τους επιβάτες.

• Να αποφεύγεται η τοποθέτηση αντικειμένων στις εσωτερικές επιφάνειες του εμπρός ή πίσω ανεμοθώρακα (παρμπρίζ), γιατί έτσι εμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Σύστημα αερόσακων

Οι αερόσακοι αποτελούν ένα συμπληρωματικό σύστημα προστασίας του οδηγού, του συνοδηγού και σε ορισμένες περιπτώσεις και των υπόλοιπων επιβαινόντων του οχήματος. Σε ένα ατύχημα η ζώνη ασφαλείας συγκρατεί το κορμί και την κοιλιά του ατόμου, ενώ ο αερόσακος προστατεύει τον οδηγό και τους επιβάτες από ενδεχόμενη πρόσκρουση του στήθους και του κεφαλιού σε σταθερές επιφάνειες στο εσωτερικό του οχήματος (τιμόνι, ταμπλό, παράθυρα κτλ.).

Είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό το οποίο «ξεδιπλώνεται» με τη βοήθεια της εκτόνωσης αερίου, ενεργοποιούμενο από αισθητήρες του συστήματος. Η εκτόνωση του αερίου μέσα στους αερόσακους προκαλεί διόγκωση αυτών σε μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την απορρόφηση-απόσβεση της κινητικής ενέργειας των επιβατών κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος (μετωπικές, πλευρικές συγκρούσεις) και την αποφυγή της σύγκρουσης των επιβατών με άλλες επιφάνειες.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το σύστημα των αερόσακων λειτουργεί συμπληρωματικά, δηλαδή η χρήση των ζωνών ασφαλείας και της σωστής τοποθέτησης του σώματος στο κάθισμα είναι απαραίτητη προκειμένου να δράσουν προστατευτικά οι αερόσακοι. Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα σημεία από τα οποία εκτινάσσονται οι αερόσακοι με καλύμματα ή οποιαδήποτε άλλης φύσης αντικείμενα, διότι αποτρέπεται ή παρεποδίζεται το άνοιγμα του αερόσακου.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που στη θέση του συνοδηγού έχει τοποθετηθεί παιδικό καθίσμα. Σε αυτή τη περίπτωση επιβάλλεται η απενεργοποίηση του αερόσακου του συνοδηγού, διαφορετικά δεν τοποθετούνται παιδιά στο κάθισμα του συνοδηγού.

Τοποθέτηση αποσκευών

Εκτός από το μέγεθος του φορτίου που μεταφέρεται σε ένα όχημα, και το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνουμε, σημαντικός είναι και ο τρόπος φόρτωσης του οχήματος. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:

• Όταν γίνεται χρήση σχάρας οροφής ή άλλης διάταξης φόρτωσης δεν πρέπει να τοποθετούμε αποσκευές με μεγάλη επιφάνεια κόντρα στον αέρα, αλλά να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δημιουργούν τη μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση. Ακόμη, το βάρος το οποίο τοποθετείται πάνω σ’ αυτές πρέπει να κατανέμεται σωστά και όχι σε μία πλευρά μόνο. Επίσης, πρέπει να στερεώνονται καλά και να εξασφαλίζεται η καλύτερη συγκράτηση έτσι ώστε σε απότομα φρεναρίσματα να μη υπάρχει κίνδυνος λύσης τους.

• Να μην υπερβαίνουμε το ανώτατο όριο μεταφοράς βάρους από αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής.

• Σε κάθε φόρτωση του οχήματος θα πρέπει να τοποθετούμε τις βαριές αποσκευές όσο χαμηλότερα γίνεται, ώστε το κέντρο βάρους του οχήματος να διατηρείται χαμηλά.

• Εντός της καμπίνας του οδηγού και των συνεπιβατών να αποφεύγεται η τοποθέτηση αποσκευών και αντικειμένων μεγάλου βάρους διότι λόγω απότομου φρεναρίσματος ή ανατροπής μπορεί να μετακινηθούν προς κάθε κατεύθυνση τραυματίζοντας και καταπλακώνοντας τους επιβάτες.

• Να αποφεύγεται η τοποθέτηση αντικειμένων στις εσωτερικές επιφάνειες του εμπρός ή πίσω ανεμοθώρακα (παρμπρίζ), γιατί έτσι εμποδίζεται η ορατότητα του οδηγού.

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

Για τη διενέργεια εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου, εκτός από το καθορισμένο αντίτιμο για την παροχή υπηρεσίας καταβάλλεται επιπρόσθετα ειδικό τέλος, ανάλογα με το χρονικό διάστημα καθυστέρησης ελέγχου. Στο link τιμές ελέγχων υπάρχει αναλυτικός πίνακας ο οποίος περιέχει τις τιμές των παραβόλων λόγω εκπρόθεσμου ελέγχου.

Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος και Επανέλεγχος

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Ασφαλή προσάρτηση-έλξη

Κάθε όχημα από την κατασκευή του φέρει στοιχεία σε σχέση με τη δυνατότητα έλξης (ρυμούλκησης) που διαθέτει. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται τόσο στην πινακίδα του κατασκευαστή όσο και στο manual του οχήματος. Βάση της δυνατότητας έλξης δίνεται και η αντίστοιχη άδεια ρυμούλκησης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται κατά την ρυμούλκηση δεν είναι το βάρος το οποίο θα μπορέσει να έλξει το όχημα αλλά η αδυναμία πέδησης (φρεναρίσματος). Όλα τα ρυμουλκούμενα οχήματα από μικρά τρέιλερ μέχρι μεγάλα τροχόσπιτα πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα φώτα σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από τον ΚΟΚ.

Παιδικά Καθίσματα

Κατά την αγορά ενός παιδικού καθίσματος πρέπει να προσέξουμε τα εξής: 1. Να γίνεται χρήση ενδεδειγμένου παιδικού καθίσματος, το οποίο πρέπει να έχει έγκριση τύπου – από χώρα της ΕΕ. 2. Η επιλογή να πρέπει να γίνεται ανάλογα με το βάρος το ύψος και την ηλικία του παιδιού. Πολύ σημαντική είναι και η τοποθέτηση των παιδικών καθισμάτων στο αυτοκίνητο. Αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την οδηγίες του κατασκευαστή του καθίσματος σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που παρέχει το manual του οχήματος σχετικά με αυτό το θέμα. Γενικά το κάθισμα μπορεί να προσαρτηθεί είτε στο κάθισμα του συνοδηγού (πάντα ανάποδα προς τη φορά κίνησης του οχήματος και μόνο εφόσον έχει απενεργοποιηθεί ο αερόσακος του συνοδηγού), είτε στα πίσω καθίσματα.

Ελαστικά

Τα ελαστικά αποτελούν τα μόνα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Από αυτό και μόνο γίνεται αντιληπτό πόσο μεγάλη είναι η σημασία τους στην οδική συμπεριφορά του οχήματος. Τα ελαστικά μπορούν να καταστραφούν ή να φθαρούν υπερβολικά από μηχανικές αιτίες (υπερβολικό φορτίο, πίεση ελαστικών, κατάσταση οδοστρώματος), κακή οδήγηση (μεγάλες ταχύτητες κίνησης, απότομη εκκίνηση-πέδηση) ή ακατάλληλη συντήρηση (σύγκλιση-απόκλιση τροχού, γωνία κάμπερ, ζυγοστάθμιση τροχού, επαφή με ακατάλληλες ουσίες ). Όποια όμως και να είναι η αιτία από αυτές που προαναφέραμε δεν παύουν να αποτελούν κίνδυνο για το χρήστη του οχήματος, τους επιβάτες αυτού καθώς και οποιονδήποτε βρίσκεται στο δρόμο.

Επάνω στο ελαστικό αναγράφονται διάφορες χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες χαρακτηρίζουν το ελαστικό, όπως η διάσταση, η χρονολογία κατασκευής, το ανώτατο όριο ταχύτητας που μπορεί να αναπτυχθεί με το συγκεκριμένο ελαστικό, ένδειξη φορτίου, κατασκευαστικές λεπτομέρειες κ.α. Η αντικατάσταση ελαστικών με άλλα διαφορετικών διαστάσεων ή διαφορετικού τύπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κατασκευαστή του οχήματος. Μακροσκοπικά, ο έλεγχος των ελαστικών μπορεί να γίνει οπτικά , προσέχοντας για πιθανές εκδορές και εξογκώματα στο πέλμα και στα πλαϊνά του. Είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος της πίεσης των ελαστικών σύμφωνα με τις τιμές του κατασκευαστή. Απαγορεύεται η υπερβολική φόρτιση των ελαστικών, για το λόγο αυτό τα ελαστικά φέρουν στην επιφάνειά τους γραμμένο το όριο φορτίου.

Τέλος, η ασυνήθιστη ολίσθηση του οχήματος μπορεί να οφείλεται σε φθορά των ελαστικών, έχοντας υπόψη ότι τα ελαστικά δεν φθείρονται μόνο εξαιτίας της χρήσης του αλλά και εξαιτίας του χρόνο χρήσης και των καιρικών συνθηκών του περιβάλλοντος (συνήθη διάρκεια ζωής 4 χρόνια ή 60.000 Km).

Το πρώτο μας ΙΚΤΕΟ δημιουργήθηκε το 2006.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Ασφαλή προσάρτηση-έλξη

Κάθε όχημα από την κατασκευή του φέρει στοιχεία σε σχέση με τη δυνατότητα έλξης (ρυμούλκησης) που διαθέτει. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται τόσο στην πινακίδα του κατασκευαστή όσο και στο manual του οχήματος. Βάση της δυνατότητας έλξης δίνεται και η αντίστοιχη άδεια ρυμούλκησης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται κατά την ρυμούλκηση δεν είναι το βάρος το οποίο θα μπορέσει να έλξει το όχημα αλλά η αδυναμία πέδησης (φρεναρίσματος). Όλα τα ρυμουλκούμενα οχήματα από μικρά τρέιλερ μέχρι μεγάλα τροχόσπιτα πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα φώτα σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από τον ΚΟΚ.

Παιδικά Καθίσματα

Κατά την αγορά ενός παιδικού καθίσματος πρέπει να προσέξουμε τα εξής: 1. Να γίνεται χρήση ενδεδειγμένου παιδικού καθίσματος, το οποίο πρέπει να έχει έγκριση τύπου – από χώρα της ΕΕ. 2. Η επιλογή να πρέπει να γίνεται ανάλογα με το βάρος το ύψος και την ηλικία του παιδιού. Πολύ σημαντική είναι και η τοποθέτηση των παιδικών καθισμάτων στο αυτοκίνητο. Αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την οδηγίες του κατασκευαστή του καθίσματος σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που παρέχει το manual του οχήματος σχετικά με αυτό το θέμα. Γενικά το κάθισμα μπορεί να προσαρτηθεί είτε στο κάθισμα του συνοδηγού (πάντα ανάποδα προς τη φορά κίνησης του οχήματος και μόνο εφόσον έχει απενεργοποιηθεί ο αερόσακος του συνοδηγού), είτε στα πίσω καθίσματα.

Ελαστικά

Τα ελαστικά αποτελούν τα μόνα σημεία επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Από αυτό και μόνο γίνεται αντιληπτό πόσο μεγάλη είναι η σημασία τους στην οδική συμπεριφορά του οχήματος. Τα ελαστικά μπορούν να καταστραφούν ή να φθαρούν υπερβολικά από μηχανικές αιτίες (υπερβολικό φορτίο, πίεση ελαστικών, κατάσταση οδοστρώματος), κακή οδήγηση (μεγάλες ταχύτητες κίνησης, απότομη εκκίνηση-πέδηση) ή ακατάλληλη συντήρηση (σύγκλιση-απόκλιση τροχού, γωνία κάμπερ, ζυγοστάθμιση τροχού, επαφή με ακατάλληλες ουσίες ). Όποια όμως και να είναι η αιτία από αυτές που προαναφέραμε δεν παύουν να αποτελούν κίνδυνο για το χρήστη του οχήματος, τους επιβάτες αυτού καθώς και οποιονδήποτε βρίσκεται στο δρόμο.

Επάνω στο ελαστικό αναγράφονται διάφορες χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες χαρακτηρίζουν το ελαστικό, όπως η διάσταση, η χρονολογία κατασκευής, το ανώτατο όριο ταχύτητας που μπορεί να αναπτυχθεί με το συγκεκριμένο ελαστικό, ένδειξη φορτίου, κατασκευαστικές λεπτομέρειες κ.α. Η αντικατάσταση ελαστικών με άλλα διαφορετικών διαστάσεων ή διαφορετικού τύπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κατασκευαστή του οχήματος. Μακροσκοπικά, ο έλεγχος των ελαστικών μπορεί να γίνει οπτικά , προσέχοντας για πιθανές εκδορές και εξογκώματα στο πέλμα και στα πλαϊνά του. Είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος της πίεσης των ελαστικών σύμφωνα με τις τιμές του κατασκευαστή. Απαγορεύεται η υπερβολική φόρτιση των ελαστικών, για το λόγο αυτό τα ελαστικά φέρουν στην επιφάνειά τους γραμμένο το όριο φορτίου.

Τέλος, η ασυνήθιστη ολίσθηση του οχήματος μπορεί να οφείλεται σε φθορά των ελαστικών, έχοντας υπόψη ότι τα ελαστικά δεν φθείρονται μόνο εξαιτίας της χρήσης του αλλά και εξαιτίας του χρόνο χρήσης και των καιρικών συνθηκών του περιβάλλοντος (συνήθη διάρκεια ζωής 4 χρόνια ή 60.000 Km).