Τιμές ελέγχων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Τιμές Ελέγχων

Οι παρακάτω τιμές ελέγχων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

Μην προμηθεύεστε παράβολα δημοσίου, διότι αυτά, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τα προμηθεύεται και τα διαθέτει το ΙΚΤΕΟ.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΝΑΟΥΣΑΣ

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος Ελέγχων

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Επιβατικά ΙΧ 50€, Φορτηγά ≤3,5tn 60€, Δίκυκλα 30€, Λεωφορεία 65€, Βαριά Φορτηγά από 68€.

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος Ελέγχων*

* Ο τιμοκατάλογος δεν περιλαμβάνει την έκπτωση 10%.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόστιμα Εκπρόθεσμου Ελέγχου

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Πίνακας προστίμων υπέρ δημοσίου λόγω εκπρόθεσμου ελέγχου

Πρόστιμα Εκπρόθεσμου Ελέγχου
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόστιμα Εκπρόθεσμου Επανελέγχου

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ

Πίνακας προστίμων υπέρ δημοσίου λόγω εκπρόθεσμου επανελέγχου

Πρόστιμα Εκπρόθεσμου Επανελέγχου
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο τεχνικός έλεγχος επέχει θέση κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), οπότε κατά τον αρχικό ή περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος δεν απαιτείται η έκδοση ΚΕΚ.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΝΑΟΥΣΑΣ